Welcome Cogobuy!

厂商介绍

Nichicon

 • 成立时间1950
 • 总部位于日本京都市
 • 员工人数超过8,000名
 • Nichicon以生产消费电子用电容器为主

一、我们提供以下主打产品系列

 • 铝电解电容:导电性高分子、芯片形、小形、大形
 • 钽电容:F91、F92、F93、F97、F72、F75、F98

二、你知道吗?

 • Nichicon占据全球铝电解电容行业第二名

三、应用领域

 • 汽车电子
 • 变频器
 • 数控伺服
 • 通讯设备
 • 数字家电
 • 笔记本电脑

产品列表

查看全部参数
型号
工作温度
安装类型
ESR(等效串联电阻)
电容
电压 - 额定
高度 - 座高(最大)
筛选
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  3.5 毫欧
  2500F
  2.5V
  6.024" (153.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  2.2 毫欧
  4000F
  2.5V
  6.024" (153.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  13.5 毫欧
  600F
  2.5V
  3.465" (88.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  10 毫欧
  800F
  2.5V
  4.252" (108.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  8.5 毫欧
  950F
  2.5V
  5.433" (138.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  1.8 毫欧
  1500F
  2.5V
  5.433" (138.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  1.7 毫欧
  1600F
  2.5V
  6.024" (153.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  1.3 毫欧
  2600F
  2.5V
  6.024" (153.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  6 毫欧
  400F
  2.5V
  3.465" (88.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  4 毫欧
  550F
  2.5V
  4.252" (108.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  3.5 毫欧
  650F
  2.5V
  5.433" (138.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  3.5 毫欧
  700F
  2.5V
  4.252" (108.00mm)
  -25°C ~ 60°C
  底座安装
  2.5 毫欧
  850F
  2.5V
  5.433" (138.00mm)
  -25°C ~ 70°C
  通孔
  2 欧姆
  1F
  2.5V
  0.512" (13.00mm)
  -25°C ~ 70°C
  通孔
  200 毫欧
  10F
  2.5V
  1.319" (33.50mm)
  -25°C ~ 70°C
  通孔
  200 毫欧
  10F
  2.5V
  1.654" (42.00mm)
  -25°C ~ 70°C
  通孔
  2 欧姆
  2.2F
  2.5V
  0.846" (21.50mm)
  -25°C ~ 70°C
  通孔
  200 毫欧
  22F
  2.5V
  1.319" (33.50mm)
  -25°C ~ 70°C
  通孔
  1 欧姆
  3.3F
  2.5V
  0.866" (22.00mm)
  -25°C ~ 70°C
  通孔
  100 毫欧
  33F
  2.5V
  1.319" (33.50mm)
  本页20条 / 共82 首页 上页 1 2 3 4 5 下页 末页
  top 科通云助手