Welcome Cogobuy!

厂商介绍

Linear

 • 成立时间1981
 • 总部位于美国
 • 在全球拥有4,400名雇员
 • 股票代码LLTC(纳斯达克),市值$76.7亿

一、我们提供以下主打产品系列

 • 数据转换:ADC、DAC、开关和多路器
 • 信号调理:运算放大器、比较器、滤波器
 • 电源管理:LDO、DC/DC、电池管理

二、你知道吗?

 • 在标准普尔500指数公司中,Linear是彭博社最赚钱公司排名第一名
 • Linear90%的产品是有专利的

三、应用领域

 • 通信网络
 • 电脑
 • 汽车电子
 • 工业自动化
 • 过程控制

产品列表

查看全部参数
型号
Vin Max (V)
New
Synchronous (yes/no)
Number of Outputs
Ishutdown (uA)
Topology
筛选
  25
  no
  no
  2
  12
  Buck, LDO
  25
  no
  no
  2
  12
  Buck, LDO
  25
  no
  no
  2
  12
  Buck, LDO
  25
  no
  no
  2
  12
  Buck, LDO
  25
  no
  no
  3
  50
  Buck, Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  25
  no
  no
  3
  50
  Buck, Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  25
  no
  no
  3
  50
  Buck, Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  25
  no
  no
  3
  50
  Buck, Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  22
  no
  no
  4
  35
  Boost, Inverting, Buck
  22
  no
  no
  4
  35
  Boost, Inverting, Buck
  22
  no
  no
  4
  35
  Boost, Inverting, Buck
  22
  no
  no
  4
  35
  Boost, Inverting, Buck
  15
  no
  no
  2
  1
  Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  15
  no
  no
  2
  1
  Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  15
  no
  no
  2
  1
  Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  15
  no
  no
  2
  1
  Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  15
  no
  no
  2
  1
  Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  15
  no
  no
  2
  1
  Boost, Sepic, Flyback, Inverting
  15
  no
  no
  2
  0.1
  Inverting, Boost, Sepic
  15
  no
  no
  2
  0.1
  Inverting, Boost, Sepic
  本页20条 / 共354 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页
  top 科通云助手