Welcome Cogobuy!

科通芯城 ,中国最大的IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

查看全部参数
型号
Package
Max Current (mA)
Max NF (dB)
Min Power Gain (dB) at FMAX
VSUPPLY (V)
NF (dB)
筛选
  SOT-89
  7
  1.5
  SOT-115J
  375
  6.5
  19
  SOT-115J
  440
  6.5
  19
  SOT-115J
  375
  6.5
  20
  SOT-115J
  440
  6.5
  20
  SOT-115J
  450
  4
  20
  SOT-115J
  380
  4
  20
  SOT-115J
  375
  6.5
  22.5
  SOT-115J
  440
  6.5
  22.5
  SOT-115J
  450
  4
  22.5
  SOT-115J
  380
  4
  22.5
  SOT-115J
  375
  6
  24
  SOT-115J
  440
  6
  24
  SOT-115J
  375
  5.5
  24.5
  SOT-115J
  440
  5.5
  24.5
  SOT-115J
  375
  5
  27
  SOT-115J
  440
  5
  27
  SOT-115J
  325
  5
  27
  SOT-115J
  440
  4.5
  30.5
  SOT-115J
  375
  6.5
  18.5
  本页20条 / 共532 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页
  top 科通云助手