Welcome Cogobuy!

科通芯城 ,中国最大的IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

查看全部参数
型号
尺寸代码 (单位为inch)
驻波比(1)
耐久性
接触电阻 (最大)
频率额定值
驻波比(2)
筛选
  MM126310 / MXHQ87WA3000
  0.1dB max. (DC to 3GHz)
  20dB min. (DC to 3GHz)
  10dB min. (6 to 11GHz)
  1.5 max. (6 to 11GHz)
  0.5dB max. (6 to 11GHz)
  0.2dB max. (3 to 6GHz)
  Stainless Steel
  Gold plated
  15dB min. (3 to 6GHz)
  1.2 max. (DC to 3GHz)
  100cycles
  0.07ohm
  to 11GHz
  1.3 max. (3 to 6GHz)
  Gold plated
  20dB min. (DC to 3GHz)
  MM126036 / MXHS83_TYPE
  15dB min. (3 to 6GHz)
  0.1dB max. (DC to 3GHz)
  Stainless Steel
  0.2dB max. (3 to 6GHz)
  1.2 max. (DC to 3GHz)
  100cycles
  0.07ohm
  to 6GHz
  1.3 max. (3 to 6GHz)
  15dB min. (3 to 6GHz)
  MM126036 / MXHS83_TYPE
  Copper Alloy
  0.2dB max. (3 to 6GHz)
  0.1dB max. (DC to 3GHz)
  Stainless Steel
  Gold plated
  20dB min. (DC to 3GHz)
  1.2 max.(DC to 3GHz)
  500cycles
  0.05ohm
  to 6GHz
  1.3 max.(3 to 6GHz)
  top 科通云助手