Welcome Cogobuy!

处理器大全

处理器简介

中央处理器简称处理器,英文名称CPU(Central Processing Unit)。CPU是手机的核习部件、电脑中的核心配件,只有火柴盒那么大,几十张纸那么厚,但它却是一台设备的运算核心和控制核心。处理器的工作就是从存储器中找到指令和操作数,并执行每个操作,完成这些工作后就通知存储器送来下一条指令。 凡是要处理的数据都要经过CPU来完成,手机各个部分管理等都离不开微处理器这个司令部的统一、协调指挥。随着集成电路生产技术及工艺水平的不断提高,手机中微处理器的功能越来越强大,如在微处理器中集成先进的数字信号处理器(DSP)等。处理器的性能决定了整部手机的性能。

处理器产品

3354个产品

产品名称
描述
型号
品牌
报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 80MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850ZT80BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 66MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850ZT66BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850ZT50BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 80MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850VR80BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 66MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850VR66BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850VR50BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 80MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRZT80BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 66MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRZT66BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRZT50BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 80MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRVR80BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 66MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRVR66BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRVR50BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 66MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRCZT66BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRCZT50BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 66MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRCVR66BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850SRCVR50BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850DSLZT50BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850DSLVR50BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 有铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850DSLCZT50BU Freescale 获取报价
Freescale品牌 无铅 256-PBGA封装 PowerQUICC
简述:IC MPU POWERQUICC 50MHZ 256-PBGA
封装:256-PBGA
XPC850DSLCVR50BU Freescale 获取报价
本页20条 / 共3354 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页

单片机热门产品

处理器品牌大全

处理器百科

  • 处理器

      处理器就是我们所说的CPU(Central Processing Unit)又叫中央处理器,其主要功能是进行运算和逻辑运算,内部结构大概可以分为控制单元、算术逻辑单元和存储单元等几个部分。

top 科通云助手
top