Welcome Cogobuy!

厂商介绍

Nichicon

 • 成立时间1950
 • 总部位于日本京都市
 • 员工人数超过8,000名
 • Nichicon以生产消费电子用电容器为主

一、我们提供以下主打产品系列

 • 铝电解电容:导电性高分子、芯片形、小形、大形
 • 钽电容:F91、F92、F93、F97、F72、F75、F98

二、你知道吗?

 • Nichicon占据全球铝电解电容行业第二名

三、应用领域

 • 汽车电子
 • 变频器
 • 数控伺服
 • 通讯设备
 • 数字家电
 • 笔记本电脑

产品列表

查看全部参数
型号
安装类型
表面贴装占地面积
等效串联电阻
工作温度
容差
寿命/温度
筛选
  Surface Mount
  0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm)
  5.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm)
  5.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm)
  20.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm)
  20.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm)
  5.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm)
  5.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm)
  20.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm)
  20.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm)
  5.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm)
  5.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm)
  20.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm)
  20.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm)
  5.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm)
  5.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  5000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.256" L x 0.126" W (6.50mm x 3.20mm)
  70.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  2000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.256" L x 0.126" W (6.50mm x 3.20mm)
  70.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  2000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.256" L x 0.126" W (6.50mm x 3.20mm)
  70.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  2000 Hrs @ 105°C
  Surface Mount
  0.256" L x 0.126" W (6.50mm x 3.20mm)
  70.0 mOhm
  -55°C ~ 105°C
  ±20%
  2000 Hrs @ 105°C
  本页20条 / 共5628 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页
  top 科通云助手