Welcome Cogobuy!

厂商介绍

Linear

 • 成立时间1981
 • 总部位于美国
 • 在全球拥有4,400名雇员
 • 股票代码LLTC(纳斯达克),市值$76.7亿

一、我们提供以下主打产品系列

 • 数据转换:ADC、DAC、开关和多路器
 • 信号调理:运算放大器、比较器、滤波器
 • 电源管理:LDO、DC/DC、电池管理

二、你知道吗?

 • 在标准普尔500指数公司中,Linear是彭博社最赚钱公司排名第一名
 • Linear90%的产品是有专利的

三、应用领域

 • 通信网络
 • 电脑
 • 汽车电子
 • 工业自动化
 • 过程控制

产品列表

查看全部参数
型号
Vin Max (V)
New
Vout Maximum
Tracking (yes/no)
Synchronous (yes/no)
Integrated Inductor (yes/no)
筛选
  20
  no
  5V
  no
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  no
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  no
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  no
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  no
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  20
  no
  5V
  yes
  yes
  yes
  本页20条 / 共143 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 下页 末页
  top 科通云助手